SÕIDUEESKIRJAD JA KARDIRAJA KASUTAMISE TINGIMUSED

1. Kardisõit toimub kliendi riisikol (vastutusel). Klient arvestab, et kui ta ei järgi kõiki käesolevate tingimustega kehtestatud ohutus- ja turvanõudeid ning kardiraja personali instruktsioone, siis võib kardisõit kahjustada kliendi riideid ning on elule ja tervisele ohtlik.

2. Enne kardirajale minekut peab klient saama kardisõidu instruktsioonid ja turvavarustuse (kiiver); veenduma, et kardisõit vastab tema võimetele, oskustele ja tervislikule seisundile. Keelatud on sõita lahtiste riiete või esemete (nt sallid) ning pikkade lahtiste juustega.

3. Kardisõit narkootilise või psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud joobeseisundis ning nimetatud ainete tarvitamine FK Keskuses on keelatud.

4. Kardirajal on klient kohustatud järgima kõiki nõudeid, raja personali instruktsioone ja juhiseid ning lipumärguandeid.

5. Klient on kohustatud kasutama tehnikat ja turvavarustust hoolikalt ning seda mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama.

6. Keelatud on vajutada piduri- ja gaasipedaali samaaegselt! Gaasipedaali vajuta parema jalaga ja piduripedaali vasaku jalaga.

7. Keelatud on rammida kaassõitjate karte ja rajapiirdeid. Antud tegevus lõpetab koheselt kliendi sõidu ning raha ei tagastata. Avarii põhjustaja on kohustatud hüvitama purunenud kardidetailide maksumuse FK Keskuse kardidetailide hinnakirja alusel.

8. Ära kunagi välju rajal olles kardist. Kui vajad juhendamist või abi, sõida kardiga raja äärde ja tõsta käed. Rajal kõndimine on keelatud!

9. Boksi tohib kardiga siseneda inimese kõndimiskiirusel.

10. Kardirada ei vastuta kliendi riiete jm esemete hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest. Soovitame kasutada kombinesooni ja kiivrisukka.

11. Makstud tasu tagastatakse kliendile üksnes juhul, kui kardisõit osutub võimatuks FK Keskusest tuleneva asjaolu tõttu.

12. Alla 14-aastased isikud võivad kardiga sõita üksnes vastutava täisealise isiku järelevalve all, kes kohustub tagama nende ohutuse ja jälgima, et nad täidaksid kõiki nõudeid.

13. Palume esitada küsimusi enne sõidu algust.

OHUTUS on kõige olulisem osa kardisõidul.
Igasugust reeglite rikkumist loetakse piisavaks põhjuseks Teie rajalt eemaldamiseks.
Soovime Teile huvitavat ja nauditavat sõiduelamust!